bihal

bihal
z.sif. <fars. bi. . . və ər. hal>
1. Halsız, taqətsiz, yorulmuş, əldən düşmüş; üzgün, zəif. Bihal yıxılmaq. – Sübh vaxtında bir qoca çaqqal; Aclıq etmişdi çox onu bihal. S. Ə. Ş.. Kərbəlayı Qulaməli, hacının bu sözlərini eşidəndə, uca sövtlə hönkürüb, bihal dizi üstə çökdü. Ə. H.. Əjdər bihal uzanmalı oldu. . S. Rəh..
2. Özündən getmiş, ürəyi keçmiş, bayğın. Bihal olmaq – özündən getmək, bayılmaq. <Kəblə Fatma:> Nazlını bir fənd ilə dilə tutdum, amma, vallah, o qədər ağlayıb ki, az qalıb ki, bihal olsun. C. M.. <Əbdül:> Sara xanımın halı fənalaşır, bihal olub, tez həkim lazımdır. C. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • bihalət — <fars. bi. . . və ər. halət> köhn. bax bihal. <İrakli> . . bihalət yıxılır səndəlin üstünə. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bihal(ət) — f. və ə. halsız, taqətsiz, yorğun …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Beil — Hackebeil; Hacke (umgangssprachlich); Axt; Hackbeil * * * Beil [bai̮l], das; [e]s, e: einer Axt ähnliches Werkzeug mit breiter Schneide und kurzem Stiel: ein scharfes Beil. * * * Beil 〈n. 11〉 kurzstieliges Werkzeug mit breiter, einseitiger… …   Universal-Lexikon

  • bill — {{11}}bill (n.1) written statement, mid 14c., from Anglo Fr. bille, Anglo L. billa list, from M.L. bulla decree, seal, sealed document, in classical Latin bubble, boss, stud, amulet for the neck (hence seal; see BULL (Cf. bull) (2)). Sense of… …   Etymology dictionary

  • бить — бью, укр. бити, др. русск., ст. слав. бити, болг. бия, сербохорв. би̏ти, би̏jе̑м, словен. biti, bȋjem, чеш. biti, biji, польск. bic, biję, в. луж. bic, biju, н. луж. bis, bijom. Родственно д. в. н. bīhal топор , также bil, арм. bir дубинка,… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Nagavanshi — The Nagavanshi (Sanskrit: नाग वंशी) dynasty is one of the ancient Kshatriya dynasties of India. The Vedas do not mention Kshatriyas of either Suryavanshi, Chandravanshi, Nagavanshi, Agnivanshi or such Vanshas or lineages. The Puranas, of… …   Wikipedia

  • Beil — Küchenbeil Das Beil (althochdt. bīhal, altengl. bil ‚Hiebschwert‘), altertümlich auch Barte, ist eine kleinere, einhändig verwendete Form der Axt. Dieses kurzstielige Gerät findet sowohl als Waffe als auch als Werkzeug Verwendung. Die Schneide… …   Deutsch Wikipedia

  • Bila (Adelsgeschlecht) — Wappen der von Bila Gut Zscheiplitz …   Deutsch Wikipedia

  • Bildhauerbeil — Das Beil (althochdt. bīhal, altengl. bil „Hiebschwert“), altertümlich auch Barte, ist eine kleinere, meist einhändig verwendete Form der Axt. Dieses meist kurzstielige Gerät findet sowohl als Waffe, als auch als Werkzeug Verwendung. Die Schneide… …   Deutsch Wikipedia

  • Hackbeil — Das Beil (althochdt. bīhal, altengl. bil „Hiebschwert“), altertümlich auch Barte, ist eine kleinere, meist einhändig verwendete Form der Axt. Dieses meist kurzstielige Gerät findet sowohl als Waffe, als auch als Werkzeug Verwendung. Die Schneide… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”